1. Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ALVILA DataFlyeru (End User License Agreement) je právním ujednáním mezi uživatelem a poskytovatelem licence DataFlyeru, společností ALVILA SYSTEMS, s. r. o. Smlouva EULA poskytuje podrobné informace o tom, jak je uživatel oprávněn s produktem nakládat. Přečtěte si ji prosím pozorně.
Chcete-li DataFlyer používat, je třeba nejdříve přijmout smlouvu EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami smlouvy EULA, měli byste stisknout tlačítko „Decline“ a aplikace se ukončí. Pokud souhlasíte s podmínkami smlouvy EULA, stiskněte tlačítko „Accept“ a aplikace se spustí.
Snímek - Licenční ujednání
2. Konfigurace připojení k databázi
V okně „Database connections“ jsou k dispozici dvě vzorové konfigurace umožňující se uživateli seznámit s uživatelským rozhraním a funkcemi DataFlyeru.
Nové připojení k databázi může být přidáno volbou tlačítka „New“, které otevírá průvodce „Connection configuration“.
Snímek - Připojení k databázi
3. Konfigurace nové databáze
  • V prvním dialogu průvodce „Connection configuration“ lze definovat nové připojení k databázi.
  • Nejdříve vyberte správný typ databáze z rozbalovacího seznamu – DB2, Derby (Server nebo File), H2 (Server nebo File), HyperSQL (Server nebo File), Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL nebo SQLite.
  • Do pole Name zadejte název, pod kterým bude databáze v DataFlyeru uvedena.
  • Do polí User a Password vyplňte přihlašovací údaje k vaší databázi, aby se k ní DataFlyer mohl připojit. Pokud je zaškrtnuto pole Remember Password, heslo bude uloženo pro urychlení procesu připojování.
  • Od tohoto bodu dále se požadované údaje liší v závislosti na zvoleném typu databáze:
Snímek - Konfigurace databáze
3.1 Serverové databáze
  • Do pole Host musí být vyplněna cesta k vaší databázi.
  • Pole Port musí obsahovat číslo portu, na kterém databáze očekává komunikaci.
  • Vyplnit je třeba ještě dvě další pole, která se liší podle typu použitého databázového systému:
Snímek - Konfigurace serveru
3.2 Souborové databáze
Vyplnit je třeba ještě jedno či dvě další pole, která se liší podle typu použitého databázového systému:
4. Strategie tvorby názvů
Po nakonfigurování nového připojení k databázi je možné ji stiskem tlačítka „Finish“ uložit. Pokud je potřeba upravit strategii tvorby názvů entit a atributů, stiskněte tlačítko „Next“, abyste se dostali do dialogu „Edit Naming Strategy“, kde je možné parametry tvorby názvů nastavit:
Požadovaná velikost písmen: K dispozici jsou čtyři možnosti. Velikost písmen může zůstat beze změny („No change“, výchozí volba) nebo být nastavena na malá písmena („lowercase“), verzálky („UPPERCASE“) nebo „CamelCase“.
Jazyk databáze: Pokud je zvolena angličtina (výchozí), slova v množném čísle jsou v databázi rozpoznána automaticky, jinak nejsou entity a atributy po jazykové stránce nijak zpracovávány.
Stiskem tlačítka „Apply rules“ vygenerujete náhled názvů vytvořených podle nastavených pravidel pro databázi nakonfigurovanou v předchozím kroku.
Pro uložení konfigurace připojení k databázi se všemi nastaveními stiskněte tlačítko „Finish“.
Naming strategy
5. Připojení k databázi
Je-li kromě vzorových připojení k databázi definováno alespoň jedno další, můžete změnit jeho nastavení se po stisku tlačítka „Edit“ v části „Database connections“. Připojení k databázi lze provést stiskem tlačítka „Select“. Pokud je uživatelské jméno a/nebo heslo ponecháno během konfigurace prázdné, objeví se při každém pokusu o připojení přihlašovací obrazovka DataFlyeru, kde tyto hodnoty musí být zadány.
Snímek - Připojení k databázi
Pokud se během připojování objeví nějaký problém, zobrazí se chybové hlášení v dolní části okna. Nejprve zkontrolujte, zda je správné vaše uživatelské jméno a heslo, pak i ostatní hodnoty konfigurace připojení. Pokud problém přetrvá, kontaktujte náš tým technické podpory prostřednictvím support@alvila.com.
Snímek - Přihlášení