1. Úvod
Pokud DataFlyer instalujete poprvé, spusťte instalátor (DataFlyer-2.0-win32.exe nebo DataFlyer-2.0-win64.exe v závislosti na tom, jestli je váš operační systém 32bitový, nebo 64bitový) a pokračujte bodem 2. V případě, že provádíte update, předchozí verzi DataFlyeru je vhodné nejdříve odinstalovat (viz bod 8), aby bylo zajištěno správné fungování nové verze. Uživatelská nastavení a uložené konfigurace zůstanou zachovány.
3. Cílový adresář
Pomocí tlačítka „Browse…“ zvolte adresář, do kterého má být DataFlyer nainstalován, nebo pokračujte v instalaci do výchozího umístění.
Snímek - Cílový adresář
4. Java Runtime Environment 1.6
ALVILA DataFlyer využívá Java Runtime Environment (JRE) 1.6. Pokud JRE není na vašem počítači nainstalováno, budete instalátorem požádáni, abyste povolili jeho stažení. Počítač musí být připojen k internetu. Stahování bude zahájeno poté, co stisknete tlačítko „Yes“, a následně bude spuštěna instalace JRE. Více informací o JRE naleznete na (anglicky) Co je Java?
Snímek - Stáhnout Javu
6. Stažení a instalace JRE
Stahování JRE může trvat několik sekund až desítky minut v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení.
Snímek - Postup stahování Javy
8. Odinstalace
Chcete-li ALVILA DataFlyer odstranit ze svého počítače, otevřete jeho složku v menu Start a spusťte ALVILA DataFlyer Uninstall. Stiskněte tlačítko „Uninstall“ a počkejte, dokud proces neskončí. Uživatelské nastavení DataFlyeru, uložené konfigurace a JRE zůstanou beze změn.
Snímek - Odinstalace